Hedgehog Company

Contactgegevens

Philip Kuipers
info@hhc.earth

Hedgehog Company helpt bedrijven doelgericht met de transitie naar duurzaamheid. Dit doen zij door milieu impact te meten, doelen te plannen en oplossingen te implementeren. Hedgehog Company hanteert een ondernemende en interdisciplinaire aanpak om samen met onze partners duurzaamheid te realiseren. The Natural Pavilion laat zien hoe gebouwen van de toekomst eruit kunnen zien en is een voorbeeld voor de verduurzaming van bouwend Nederland. Hedgehog Company werkt mee door het in kaart brengen van de milieu impact van alle gebruikte materialen in The Natural Pavilion. Daarbij denken wij mee in ontwerp, productie en hergebruik, en zorgen wij ervoor dat het paviljoen niet enkel duurzaamheid uitstraalt, maar dus ook écht duurzaam is. Gedreven door intrinsieke motivatie, getraind in systeemdenken, voorzien van strategische kennis en geschoold in milieu kwantificering, realiseert Hedgehog Company duurzamere projecten. 

“MET IN-HOUSE EXPERTISE EN EEN GEZONDE DOSIS ENERGIE MAAKT HEDGEHOG COMPANY DUURZAAMHEID MEETBAAR EN BEGRIJPELIJK.”

“NEDERLAND STAAT AAN HET BEGIN VAN EEN AANTAL GROTE TRANSITIES NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST. HEDGEHOG COMPANY IS TROTS OM MET THE NATURAL PAVILION EEN OPLOSSING TE LATEN ZIEN VOOR DE ENORME OPGAVE OM DE GEBOUWDE OMGEVING TE VERDUURZAMEN.”