ABT

Contactgegevens

Diana
d.d.krom@abt.eu

ABT wordt gevormd door ingenieurs uit verschillende vakgebieden die betrekking hebben op de bouw. Het ontwikkelen en waarmaken van innovatieve oplossingen die bijdragen aan een duurzame omgeving is een van de drijfveren van ABT. In The Natural Pavilion hebben we bijgedragen aan de constructie van de HoutKern Bouwmethode, de duurzame fundering, de slimme waterbuffer, een energiezuinig installatie concept, bouwen met biobased materialen en de toepassing van circulair glas. Al deze concepten gebruiken we, en ontwikkelen we door voor toekomstige woningbouwprojecten. Daarmee dragen wij bij aan een samenleving waarin de mens in harmonie met zijn omgeving kan bloeien.

“INNOVATIES WORDEN WAARGEMAAKT ALS ALLE SPECIALISTEN VAN HET BEGIN TOT AAN HET EINDE VAN HET PROCES ER IN SLAGEN OM UIT HUN COMFORT ZONE TE STAPPEN, NAAR ELKAAR TE LUISTEREN EN SAMEN TE WERKEN.”