Noordereng Groep

Contactgegevens

Karin Kuipers
Info@noorderenggroep.eu

De Noordereng Groep is als initiatiefnemer bijzonder trots op de totstandkoming van het Natural Pavilion. Het paviljoen dat dient als het Nederlandse Rijksoverheidspaviljoen, biedt de kans om ons HoutKern concept aan een breed internationaal publiek te tonen. Daarbij zien we het Natural Pavilion als een voorbeeld voor de manier waarop we in Nederland woningen kunnen gaan bouwen. Met veel aandacht voor gezond wonen en leven maar ook voor klimaatadaptatie, circulariteit stikstof- en CO2-arm bouwen en andere thema’s.

“MET HET NATURAL PAVILION WILLEN WE ZOWEL ZAKELIJKE ALS PARTICULIERE BEZOEKERS INSPIREREN HOE WE ALS MAATSCHAPPIJ IN DE TOEKOMST OP EEN DUURZAME MANIER KUNNEN WONEN, LEVEN EN WERKEN.”