Solar Sedum

Contactgegevens

Noorulla Hosseini
info@solarsedum.nl

Solar Sedum gelooft net als The Natural Pavillion in de kracht van de natuur. Solar Sedum heeft zijn gerecyclede substraat steentje bijgedragen aan het waterbergend biodivers groendak. Dit heeft geleid tot een klimaatadaptief systeem met een waterbergend vermogen dat bestaat uit een gerecycled extensieve substraatlaag van oude dakpannen en bakstenen. Hierop floreren meer dan 12 plantensoorten, een mix met inheemse soorten van de rode lijst van bedreigde plantensoorten. Hiermee draagt het groendak maximaal bij aan de biodiversiteit in de omgeving. Er is gekozen voor de beste kwaliteit materialen en beplanting die zijn geleverd door Zinco Benelux.

Solar Sedum steunt de ideologie van The Natural Pavilion om niet te wachten tot 2050 om volledig circulaire gebouwen te realiseren. Daarom is de missie van Solar Sedum “Een Solar Sedum dak in elke straat vóór 2030”. Solar Sedum is de expert op het gebied van groene daken met zonnepanelen en gelooft met deze combinatie de onbenutte potentie van daken maximaal te benutten.